02-044-7519-20

info@kkosaki.com

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

ฟิล์มวัดแรงกด, FUJIFILM

🤓✨ #ฟิล์มวัดแรงกดสําหรับการตรวจสอบแรงกดและการกระจายของแรงกด ดูผลได้ทันที!!
แผ่นฟิล์มสำหรับวัดแรงกด (PRESCALE FILM – FUJIFILM)

ฟิล์มวัดแรงกด Prescale film Two-sheet type

ฟิล์ม Prescale Fujifilm ฟิล์มวัดแรงกด  เป็นฟิล์มที่ไวต่อแรงกด ซึ่งจะเปลี่ยนสีตามแรงกดที่ถูกนำมาใช้ โดยจะให้แผนที่สีที่แสดงการกระจายแรงกด ฟิล์มประเภทสองแผ่นประกอบด้วยแผ่นผู้ให้และแผ่นผู้พัฒนา การใช้งานฟิล์มนี้เป็นการตรวจสอบการกระจายแรงกดที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย นี่คือรายละเอียดสำหรับแต่ละรุ่น:

แรงกดปานกลาง (MW)

 • ช่วงแรงกด: 10-50 MPa (1450-7250 psi)
 • การใช้งาน: ใช้ทั่วไป ฟิล์มวัดแรงกด เหมาะสำหรับตรวจสอบการกระจายแรงกดในชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรอื่น ๆ ฟิล์มนี้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตหลายประเภท เช่น การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ การตรวจสอบแรงกดในเครื่องจักร หรือการตรวจสอบแรงกดในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การเปลี่ยนสี: ชมพูถึงแดง
 • ความหนา: 105 μm
 • ความแม่นยำ: ±10%
 • การใช้งานเฉพาะ: เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงกดในกระบวนการประกอบที่มีความต้องการความแม่นยำสูง เช่น การตรวจสอบแรงกดในการประกอบเครื่องยนต์หรือการตรวจสอบแรงกดในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แรงกดต่ำ (LW)

 • ช่วงแรงกด: 2.5-10 MPa (360-1450 psi)
 • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่แรงกดต่ำ เช่น การซีลปะเก็น การประกอบลามิเนต และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องการแรงกดที่สม่ำเสมอ ฟิล์มนี้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูงและการกระจายแรงกดที่สม่ำเสมอ
 • การเปลี่ยนสี: ชมพูอ่อนถึงแดง
 • ความหนา: 105 μm
 • ความแม่นยำ: ±10%
 • การใช้งานเฉพาะ: เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงกดในกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การซีลปะเก็นหรือการประกอบลามิเนต

แรงกดต่ำมาก (LLW)

 • ช่วงแรงกด: 0.5-2.5 MPa (70-360 psi)
 • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่แรงกดต่ำมาก เช่น การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิต LCD และวัสดุที่บอบบาง ฟิล์มนี้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการการวัดแรงกดที่มีความแม่นยำสูงและการกระจายแรงกดที่สม่ำเสมอ
 • การเปลี่ยนสี: ชมพูอ่อนถึงแดง
 • ความหนา: 105 μm
 • ความแม่นยำ: ±10%
 • การใช้งานเฉพาะ: เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงกดในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บอบบาง เช่น การผลิต LCD หรือการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แรงกดต่ำสุดพิเศษ (LLLW)

 • ช่วงแรงกด: 0.2-0.6 MPa (30-87 psi)
 • การใช้งาน: ใช้สำหรับการวัดแรงกดต่ำสุดพิเศษ เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่ละเอียดหรือแม่นยำ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อการกระทบ ฟิล์มนี้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการการวัดแรงกดที่มีความแม่นยำสูงและการกระจายแรงกดที่สม่ำเสมอ
 • การเปลี่ยนสี: ชมพูอ่อนถึงแดง
 • ความหนา: 105 μm
 • ความแม่นยำ: ±10%
 • การใช้งานเฉพาะ: เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงกดในกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดสูง เช่น การผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อการกระทบ

แรงกดต่ำสุดขีด (4LW)

 • ช่วงแรงกด: 0.05-0.2 MPa (7-30 psi)
 • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานแรงกดต่ำสุดขีด เช่น ในห้องสะอาดหรือกับส่วนประกอบที่ไวต่อการกระทบ ฟิล์มนี้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการการวัดแรงกดที่มีความแม่นยำสูงและการกระจายแรงกดที่สม่ำเสมอ
 • การเปลี่ยนสี: ชมพูอ่อนถึงแดง
 • ความหนา: 105 μm
 • ความแม่นยำ: ±10%
 • การใช้งานเฉพาะ: เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงกดในกระบวนการผลิตที่มีความไวต่อแรงกด เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสะอาด

แรงกดต่ำสุดขีดพิเศษ (5LW)

 • ช่วงแรงกด: 0.006-0.05 MPa (1-7 psi)
 • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการวัดแรงกดที่เบาที่สุด เช่น ในห้องปฏิบัติการหรือกระบวนการผลิตที่มีความแม่นยำสูง ฟิล์มนี้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการการวัดแรงกดที่มีความแม่นยำสูงและการกระจายแรงกดที่สม่ำเสมอ
 • การเปลี่ยนสี: ชมพูอ่อนถึงแดง
 • ความหนา: 105 μm
 • ความแม่นยำ: ±10%
 • การใช้งานเฉพาะ: เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงกดในกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ในห้องปฏิบัติการหรือกระบวนการผลิตที่มีความแม่นยำสูง

ฟิล์มเหล่านี้มักใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายแรงกดเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการผลิตและการประกอบหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการประกอบชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูง การใช้งานฟิล์ม Prescale Fujifilm ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ

.
Prescale film Two-sheet type ประกอบด้วย Film 2 ชนิด คือ
1. A-film: Base material (PET base) coated with a color-forming material (microcapsules)
2. C-film: Base material (PET base) coated with a color-developing material
.
📝 ขั้นตอนการใช้งาน Two-sheet type
1. การเตรียมฟิล์ม: เลือกประเภทของฟิล์ม Prescale ที่เหมาะสมกับระดับแรงกดที่ต้องการวัด จากนั้นตัดฟิล์มให้มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการวัดแรงกด
2. การวางฟิล์ม: วาง C-film (แผ่นสีขาว) ลงบนพื้นผิวที่ต้องการวัด และนำ A-film ประกบ โดยหันด้านสัมผัสด้านเข้าหากัน (non-glossy side)
3. การใช้แรงกด: นำวัตถุหรือเครื่องมือที่ต้องการวัดแรงกดมากดทับลงบนฟิล์ม โดยให้แน่ใจว่าแรงกดนั้นกระจายไปทั่วพื้นที่ที่ต้องการวัดอย่างสม่ำเสมอ
4. การวิเคราะห์ผล: แยกแผ่นฟิล์มออกจากกัน จากนั้นนำฟิล์มที่เปลี่ยนสีมาวิเคราะห์ โดยใช้คู่มือที่มาพร้อมกับฟิล์มหรือเครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะ เช่น Fujifilm Prescale Analysis Software เพื่ออ่านค่าแรงกดจากสีที่เปลี่ยนแปลง
.
💥 มีจำหน่ายซอฟแวร์สำหรับวิเคราะห์ผลการวัดฟิล์มวัดแรงกด แบบหลายแง่มุมโดยละเอียด เช่น การกระจายแรงกด การกระจายแรงกดแบบภาพตัดขวาง และการแสดงผลภาพ 3D โดยสามารถเปลี่ยนสีของข้อมูลแต่ละเลเยอร์ได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ตำแหน่ง peak และ bottom ที่แน่ชัดได้ ทำให้วิเคราะห์ตำแหน่งของจุดที่มีปัญหาได้ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น
.
สนใจแผ่นฟิล์มสำหรับวัดแรงกด หรือ software สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด
สามารถสอบถามและขอราคาได้ตามช่องทางด้านล่างค่ะ
.
☎️: 02-044-7519 / 📱 Line ID: @xeg2454h
📧: info@kkosaki.com
🌐: https://kkosaki.com
.
Credit: https://www.youtube.com/watch?v=hW8K7eAKVSA
.
.
#โอซากิ #Prescalefilm #prescale #Fujifilm #อุปกรณ์วัด #แผ่นฟิล์มวัดแรงกด
#ฟูจิฟิล์ม #กระดาษคาร์บอน #กระดาษCarbon #Osakith #โอซากิ #ฟิล์มวัดแรงกด

 

Osaki Trading (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

Address: 2/2, 20 Mithuna 11 Alley, Lane 9, Ratchadaphisek Rd, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL. 02-044-7519, 02-044-7520

FAX. 02-044-7523

Email: info@kkosaki.com

Copyright 2023 © Osaki Trading (Thailand) Co., Ltd.