02-044-7519-20

info@kkosaki.com

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Osaki Bg White

Power Transmission

“Power Transmission” หมายถึงกระบวนการหรือระบบที่ใช้ในการส่งพลังงานจากแหล่งกำเนิดพลังงาน (เช่น เครื่องจักรหรือเครื่องมือ) ไปยังอุปกรณ์หรือระบบที่ต้องการใช้พลังงานนั้น เพื่อให้งานหรือการทำงานเกิดขึ้น เช่นการส่งกำลังงานจากเครื่องยนต์ไฟฟ้าไปยังล้อหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเครื่องจักร เราใช้ Power Transmission เพื่อทำให้พลังงานที่ถูกสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละสถานการณ์และแบบงานต่าง ๆ ได้. ระบบ Power Transmission สามารถใช้ทั้งในงานอุตสาหกรรมและในทางกลางที่ต้องการการถ่ายทอดพลังงานไปยังที่ต่าง ๆ ในระบบ.

Osaki Trading (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

Address: 2/2, 20 Mithuna 11 Alley, Lane 9, Ratchadaphisek Rd, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL. 02-044-7519, 02-044-7520

FAX. 02-044-7523

Email: info@kkosaki.com

Copyright 2023 © Osaki Trading (Thailand) Co., Ltd.

error: Content is protected !!