อบรม ตลับลูกปืน เอ็นทีเอ็น

NTN เป็นหนึ่งในผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ ด้วยโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ทำให้ NTN เป็นผู้จัดจำหน่ายตลับลูกปืนชั้นนำทั้งในตลาด OEM และ Aftermarket สำหรับยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากการจัดจำหน่ายแล้ว NTN ยังพร้อมด้วยการให้บริการทางวิศวกรรม เครือข่ายการให้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตทั้งในญี่ปุ่น ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย 

บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง – ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือเอ็นทีเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ NTN รวมทั้งการทำการตลาด การให้บริการและสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้าในประเทศไทย 

NTN is one of the major bearings manufacturers. With manufacturing facilities located around the world, NTN is a leading supplier of bearings in the OEM and aftermarket markets. And other industries. In addition to its distribution, NTN is also providing engineering services. Production and service network in Japan, North America, Europe and Asia.

NTN Bearing – Thailand Co., Ltd. is a subsidiary of NTN. Correction Japan It has been licensed to distribute NTN products as well as marketing. Providing technical support and services to customers in Thailand.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac lorem pretium, laoreet enim at, malesuada elit.

Categories

Archive

Tags

There’s no content to show here yet.

Social Links